Kennelin historia lyhyesti:

Ensimmäinen schipperkepentueeni on kasvanut. Emänä on ensimmäinen narttuni, jonka kanssa olen käynyt koiranäyttelyissä ja terveystutkimukset on tehty. Minulla on ollut jalostusuroksia vuodesta 2003 lähtien. Vuonna 1977 olen kasvattanut yhden cockerspanielipentueen, ilman kennelnimeä.

 • Kennelliiton ainaisjäsenyys 1.1.1976.
 • Rotujärjestön jäsen vuodesta 2004.
 • Kasvattajasitoumus on allekirjoitettu 11.12.2010.
 • Kasvattajan peruskurssi on suoritettu 4.9.2011.
 • Kennelnimi Boyncy on myönnetty 26.4.2012.
 • Rotujärjestön jalostustoimikunnan jäsen olen ollut vuosina 2012-2015.
 • Jalostusneuvojien peruskurssi on suoritettu 20.-21.4.2013.
 • Kasvattajan jatkokurssi on suoritettu 24.11.2013.

 

 

A short history of the kennel:

The first schipperke puppies are grown now. Mother of the litter is my first bitch. With it I have been to dog shows and health studies have been conducted. I have had breeding males since 2003.
In 1977 I bred cockerspaniel puppies, without the kennel name.

 • I have been a eternal member of the Finnish Kennel Club 01.01.1976.
 • I have been a breed association member since 2004.
 • I have signed the commitment to breeders 11.12.2010.
 • I have completed the basic course for breeders 04.09.2011.
 • I have been allocated the kennel name 26.04.2012.
 • I have been a member of the breeding committee 2012-2015.
 • I have completed the breeding basic course 20-21.04.2013.
 • I have completed in breeder a postgraduate course 24.11.2013.